Interim Management

Er zijn talrijke omstandigheden die kunnen leiden tot een vraag naar tijdelijke invulling van een leidinggevende positie: organisatieverandering en reorganisatie, uitval door ziekte, zwangerschap en sabbatical of overbrugging van werving en selectie. Ook kan er behoefte zijn aan nieuw elan of specifieke kennis en talent. PAUL beschikt over een ervaren senior manager die organisaties in deze gevallen een hoogwaardige oplossing biedt.

Filosofie