Werkwijze

  • De opdracht van de klant vormt uitgangspunt voor de inhoud van ons advies en de wijze en duur van uitvoering
  • Aan de hand van een briefing stellen wij een plan van aanpak op, met inbegrip van de werkwijze en indicatie van de kosten
  • Na opdrachtverstrekking gaan wij aan het werk, individueel of als team
  • Afhankelijk van de opdracht worden zo nodig specialisten ingeschakeld
  • In een vooraf afgesproken regelmaat informeren wij over de voortgang en resultaten.
  • Wij factureren maandelijks bij langlopende projecten en na afloop van het project bij kortlopende diensten
Filosofie