Verander Management

Een kritische succesfactor voor elke organisatie is het effectief en succesvol managen van veranderingen; uiteenlopend van integraties, reorganisaties en outsourcing tot cultuur- en structuurwijzigingen. Vanwege de behoefte aan specifieke kennis, onafhankelijkheid en evaring kan externe ondersteuning en uitvoering daarbij een belangrijke toegevoegde waarde betekenen. In deze veranderprocessen biedt PAUL zekerheid en houvast. Wij stellen heldere, haalbare doelen en investeren actief in draagkracht en acceptatie binnen de organisatie. Ook een juiste omgang met ondernemingsraden, andere medezeggenschapsvormen en vakbonden behoort tot onze expertise.

Filosofie